متن زیرنویس

طرح ها و تعرفه ها

پایه
پایه
هزار تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
اضافی
هزار تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
فول
هزار تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پایه
پایه
هزار تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
اضافی
هزار تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۴
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرفورمنس
فول
هزار تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت ال پی دی دی ال ۳
۵.۲ اینچ
پردازنده هلیو ایکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل

WHAT THEY SAY ABOUT US

برای مشاوره با کارشناسان ما و یا سفارش خدمات دیجیتال مارکتینگ، موارد زیر را تکمیل نمایید: